Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na „Jesienne cudaki”

Rozstrzygnięcie konkursu na „Jesienne cudaki”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dziękuje wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie pt:„Jesienne cudaki”. W konkursie wzięło udział 22 dzieci. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Wybór najlepszych i najciekawszych prac był bardzo trudny, w związku z czym  jury postanowiło nagrodzić każde dziecko biorące udział w konkursie. Odbiór nagród w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Grupa Wsparcia 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, RDD oraz rodzin spokrewnionych:

Terminy spotkań:

07.12.22r. zawodowa, r. niezawodowa, RDD

08.12.22r. spokrewnione

22.11.22 r. zawodowa, r. niezawodowa, RDD

24. 11.22 r. r. spokrewnione

Dzień Rodzicielstwa 2022r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzimy 30 maja każdego roku.  Z powodu trwającej pandemii Covid 19 i obawy o obostrzenia w organizacji imprez w okresie wiosennym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie postanowił  przenieść obchody tego ważnego święta na dzień 01.09. 2022 r. Festyn rodzinny dla wszystkich rodzin  zastępczych z powiatu kościańskiego  odbył się w tym roku w Dębcu Nowym na terenie hotelu Niedźwiedź. Przybyłych powitała Pani Agnieszka Marszewska – dyrektor PCPR w Kościanie. W imprezie uczestniczyło ok. 180 osób.  Rodzinną atmosferę tworzyli przede wszystkim rodzice zastępczy  oraz ich wychowankowie. Dzieci mogły skorzystać z atrakcji na świeżym powietrzu – malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, konkursy oraz  „dmuchańce”.  Wydarzenie uświetniła obecność pani wicestarosty Doroty Słowińskiej, która skierowała do rodziców zastępczych słowa podziękowania za trud włożony w ich codzienną pracę.

U W A G A ! Od 1 września 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kosztów nauki na poziomie wyższym ( Moduł II )

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przypomina, iż od 1 września 2022r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kosztów nauki na poziomie wyższym ( Moduł II )

Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

U W A G A ! Od 3 sierpnia 2022 r. ruszają programy PFRON ,,Mieszkanie dla absolwenta” oraz ,,Dostępne mieszkanie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie prowadzi nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem programu  jest:

a) powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

b) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

Z okazji rozpoczynających się wakacji. Wszystkim dzieciom małym i dużym życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, zdobywania nowych wakacyjnych doświadczeń oraz dużo słońca a rodzicom zastępczym spokoju i relaksu.

Do góry