Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu wczorajszym tj. 2.09.2021r. wraz z naszymi wspaniałymi rodzinami zastępczymi obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto ustanowione  jest  na dzień 30 maja, jednak trwające obostrzenia w tym czasie uniemożliwiły nam spotkanie.

Wczoraj w pięknym otoczeniu mogliśmy się wspólnie spotkać, porozmawiać i pobawić. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie, a nieobecnych zachęcamy by w przyszłym roku ich nie zabrakło

“Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie kontynuuje w 2021r. realizację programu
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym
poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów,
którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Do góry