Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w siedzibie naszego centrum odbywaja się spotkania dla rodziców biologicznych.

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie od pn. – pt. w godzinach od 8.00 – 15.00. Przeznaczona jest dla dzieci, które borykają się z różnymi problemami ( edukacyjnymi, adaptacyjnymi, zaburzeniem zachowania) oraz dla wszystkich, którzy chcą miło spędzić czas i rozwinąć swoje zainteresowania.

EFS szansą dla mnie!

EFS szansą dla mnie!” PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Piorytet VII: Promocja intergracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2012r. kontynuuje realizację projektu „EFS szansą dla mnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do trzech grup docelowych:

1) osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i pracujących;

EFS szansą dla mnie!

EFS szansą dla mnie!” PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Piorytet VII: Promocja intergracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2012r. kontynuuje realizację projektu „EFS szansą dla mnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do trzech grup docelowych:

1) osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i pracujących;

Do góry