POWIATOWE<br/>CENTRUM<br/>POMOCY<br/>RODZINIE<br/>
W KOŚCIANIE

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W KOŚCIANIE

POWIATOWE<br/>CENTRUM<br/>POMOCY<br/>RODZINIE<br/>
W KOŚCIANIE

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W KOŚCIANIE

POWIATOWE<br/>CENTRUM<br/>POMOCY<br/>RODZINIE<br/>
W KOŚCIANIE

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W KOŚCIANIE

POWIATOWE CENTRU POMOCY RODZINIE W KOŚCIANIE

O NAS    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest jednostką organizacyjną powiatu kościańskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
65 511-01–66, 65 512-02-17
email: biuro @ pcprkoscian.pl

BiP

BIP
Image