Zespół Wsparcia Rodziny

grafika-rotator-pomocp

W ramach Zespołu Wsparcia Rodziny w 2 środy miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego. Wszystkie spotkania umawiane będą według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem ( 65) 511 01 66 lub 512 02 17.

Zakres poradnictwa:

  • wsparcie dla osób będących w kryzysie,
  • psychoedukacja w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych oraz stosowania używek wśród młodzieży,
  • wsparcie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie informacji w zakresie leczenia specjalistycznego w placówkach.

Pomoc jest udzielana zazwyczaj na 1-2 spotkaniach po 45 min. W szczególych wypadkach zostaje rozszerzona do maksymalnie  5-6 spotkań co 2 tygodnie.