Zespół Wsparcia Rodziny

grafika-rotator-pomocp

W każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00 istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej oraz rozmowy z pracownikiem socjalnym natomiast w czwartek od godziny 15.00 do 17.00 z konsultacji psychologicznej. Ponadto w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny dajemy możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy mediatora rodzinnego. Wszystkie spotkania umawiane będą według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem ( 65) 511 01 66 lub 512 02 17.

Kilka słów o mediacji:

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktów, w których bezstronny, neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień. Mediacja jest całkowicie dobrowolna, przy zachowaniu poufności informacji. Mediator pomaga stronom wypracować wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Jest przydatny, gdy trzeba określić co stanowi problem, jakie są potrzeby, oczekiwania oraz interesy stron.

W jakich sprawach mediator może być pomocny?

  • Uregulowanie kwestii alimentacyjnych
  • Uzgodnienie sposobu opieki nad dziećmi po rozwodzie (plan opieki rodzicielskiej)
  • Kontakty z dziećmi w sytuacji rozstania
  • Kwestie podziału majątku
  • Towarzyszenie w próbie rozwiązania innych, ważnych dla klientów kwestii

Korzyści płynące z mediacji:

  • Oszczędność finansowa i czasowa – toczenie sporów na sali sądowej jest zdecydowanie droższe i czasochłonne
  • Możliwość osiągnięcia obopólnego porozumienia
  • Realny wpływ na losy przyszłej sytuacji
  • Usłyszenie o interesach i potrzebach drugiej strony oraz wypowiedzenie swoich oczekiwań, potrzeb – ostudzenie emocji
  • Możliwość przedłożenia gotowej ugody właściwemu Sądowi (w przypadku gdy toczy się sprawa, ma się toczyć lub kwestie są istotne dla stron)