Rodziny zastępcze

2021-02-01

 

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 15.02.2021r.  Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-01-66 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gostyńska 38 w Kościanie.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej: 

 1. Prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. Prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 3. Zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
 4. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 5. Prowadzi poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 6. Zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 7. Dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Zapewnia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwo.

Szkolenie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie co roku prowadzi akcje informacyjne w celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze, którzy są szkoleni przez trenerów zatrudnionych w PCPR. Pozyskanie chętnych rodzin (osób) do pełnienia takiej roli jest z roku na rok coraz trudniejsze.

Wiedz, że:

 • Rodzina zastępcza to nie adopcja,
 • Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
 • Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
 • Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku  PCPR obejmowało pomocą 70 rodzin zastępczych ze 110 dziećmi, w tym 10 wychowanków pełnoletnich pozostających jako dziecko w rodzinie zastępczej.

 

Lp.

 

 

Gmina

 

Liczba rodzin zastępczych

 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych

1.

m. Kościan

25

30

2.

gm. Kościan

14

29

3.

m.i gm. Krzywiń

7

9

4.

m.i gm. Śmigiel

13

27

5.

m.i gm. Czempiń

11

15

 R a z e m :

70

110