Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 65-511-01-66, 669-250-002, 607-288-003) lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul . Gostyńska 38 w Kościanie.

 

—————————————————————————————————

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej: 

 1. Prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. Prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 3. Zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
 4. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 5. Prowadzi poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 6. Zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 7. Dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Zapewnia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwo.

Szkolenie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie co roku prowadzi akcje informacyjne w celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze, którzy są szkoleni przez trenerów zatrudnionych w PCPR. Pozyskanie chętnych rodzin (osób) do pełnienia takiej roli jest z roku na rok coraz trudniejsze.

Wiedz, że:

 • Rodzina zastępcza to nie adopcja,
 • Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
 • Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
 • Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić.