PFRON

Do zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez PCPR należy:

Dofinansowanie:

  1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  5. Rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  6. Usług tłumaczenia języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
  7. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
  8. Zajęcia klubowe WTZ