PFRON

Do zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez PCPR należy:

Dofinansowanie:

  1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  5. Rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  6. Usług tłumaczenia języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
  7. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
  8. Zajęcia klubowe WTZ

 

Wniosek Przedmioty Ortopedyczne

 

Wniosek Sprzęt Rehabilitacyjny

Klauzula RODO

Wniosek RS SR

Zaświadczenie lekarskie na sprzęt rehabilitacyjny

 

 

Wniosek Bariery Architektoniczne

 

Klauzula RODO

Oświadczenie (1)

Wniosek LBA

Zaświadczenie lekarskie – likwidacja barier architektonicznych

 

Bariery Techniczne

 

Klauzula RODO (2)

Wniosek RS LBT

Zaświadczenie lekarskie – bariery techniczne

 

Bariery w Komunikowaniu

 

Klauzula RODO

Wniosek RS LBWK

Zaświadczenie lekarskie – bariery w komunikowaniu się

 

 

Turnus Rehabilitacyjny

Turnus Rehabilitacyjny 1.

Informacja uzupełniająca do wniosku 2.