Aktualności

Informacja o wyborze wykonawcy dot. zakupu 20 laptopów

Kościan, dnia 01.08.2018  r.

Nr sprawy PCPR 306/2/1/18                       

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA 20 LAPTOPÓW WG SPECYFIKACJI

                                                          

Grupa wsparcia w sierpniu 2018

Spotkanie w ramach grupy wsparcia odbędzie się 29 sierpnia 2018r. o godz.15.15 ( dla dzieci w wieku 6-11 lat i dla rodziców zastępczych).

,,DOBRY START”

W związku z realizacją rządowego programu ,,Dobry Start” udostępniamy rodzinom zastępczym wniosek do pobrania,  który można składać w siedzibie PCPR od 1.08.2019 -30.11.2019 r.

Ważne !!!!!!

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . O ile Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej macie Państwo możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie PCPR

PROGRAM “ABSOLWENT”

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , że w dniu 21 maja 2018 roku został         ogłoszony konkurs w ramach pilotażowego programu,,ABSOLWENT”.                                                     Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:   termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku- 20 lipca 2018 roku; wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe ( posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;                                                                                                            celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;                                                  łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 na jednego beneficjenta ostatecznego. 

Do góry