Aktualności

“Aktywny samorząd” – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 “Aktywny samorząd”.

Wnioski z Obszaru C Zadanie 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przyjmuje w terminie do 30.09.2019r.

SOW – System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje,  iż w  związku z przystąpieniem przez Powiat Kościański do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –   wnioski w zakresie Aktywnego Samorządu  Moduł II  –   pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  w wersji elektronicznej.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie serdecznie zaprasza wszystkich rodziców  zastępczych wraz z dziećmi do uczestnictwa w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego .

Impreza odbędzie się w NENUFAR CLUB ul. Boczna 21 w Kościanie ( Gurostwo) w dniu 31.05.2019 r. w  godzinach od 15.00-19.00

Prace Konkursowe pt,, Wielkanocne Jajo” wykonane przez dzieci z rodzin zastępczych.

   Dnia 18 kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie rozstrzygnęło konkurs na ,, Wielkanocne jajo”. Udział w konkursie wzięło 35 dzieci z rodzin zastępczych, w czterech kategoriach wiekowych. Ze względu na niemożność wyboru kilku wyróżnionych prac, komisja podjęła decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

Do góry