Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE BOMBKI CHOINKOWEJ

W  dniu 13.12.2019r. o godz.  14.00 spotkaliśmy się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie z rodzinami zastępczymi i dziećmi by w świątecznej atmosferze ogłosić wyniki konkursu plastycznego. Wpłynęło 46 prac dzieci, które wykorzystując różne  techniki wykonały bombkę choinkową. Każda z nich była wyjątkowa, uczestnicy wykazali się kreatywnością w ich wykonaniu i włożyli wiele pracy w ich przygotowanie. Postanowiono wyróżnić wszystkie dzieci biorące udział w konkursie. Otrzymały one upominek a wykonane bombki zostały przez nie zawieszone na choince, którą można podziwiać po wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Wspólnie odśpiewano kolędy zaintonowane przez Asię i Patryka. 

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie kontynuuje w 2019r. realizację programu “Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu “Zajęcia klubowe WTZ” dla zajęć klubowych, które odbywać się będą od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 31 stycznia 2021 r. prosimy złożyć w siedzibie naszej jednostki, mieszczącej się w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 38 w nieprzekraczalnym terminie do: 31 października 2019r.

Spotkanie nt. handlu ludźmi

Dnia 11 września 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie odbyło się spotkanie dot. handlu ludźmi. Odbyło się ono przy okazji prezentacji w naszej siedzibie wystawy pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”. Wystawa ta dojechała do nas z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dzięki uprzejmości Wydziału Polityki Społecznej. Uczestniczyli w nim policjanci z Komendy Policji Powiatowej w Kościanie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pieczy zastępczej.

UWAGA STUDENCI !!!

W związku z aktualizacją systemu SOW przez Wydział ds. projektu SOW Departamentu ds. Programów informujemy, iż nabór wniosków do Modułu II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym przewidziano na 9 września 2019r.

PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

                                           PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdraża nowy pilotażowy  program dotyczący modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiający  podjęcie pracy lub powrót do pracy.

Do góry