Jesteś tutaj:

Informacja o wyborze wykonawcy dot. zakupu 20 laptopów

Kościan, dnia 01.08.2018  r.

Nr sprawy PCPR 306/2/1/18                       

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA 20 LAPTOPÓW WG SPECYFIKACJI

                                                          

Grupa wsparcia w sierpniu 2018

Spotkanie w ramach grupy wsparcia odbędzie się 29 sierpnia 2018r. o godz.15.15 ( dla dzieci w wieku 6-11 lat i dla rodziców zastępczych).

,,DOBRY START”

W związku z realizacją rządowego programu ,,Dobry Start” udostępniamy rodzinom zastępczym wniosek do pobrania,  który można składać w siedzibie PCPR od 1.08.2019 -30.11.2019 r.

Ważne !!!!!!

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . O ile Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej macie Państwo możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie PCPR

PROGRAM “ABSOLWENT”

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , że w dniu 21 maja 2018 roku został         ogłoszony konkurs w ramach pilotażowego programu,,ABSOLWENT”.                                                     Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:   termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku- 20 lipca 2018 roku; wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe ( posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;                                                                                                            celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;                                                  łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 na jednego beneficjenta ostatecznego. 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego !!!

            Dzień Rodzicielstwa zastępczego został ustanowiony na 30 maja przez Sejm RP w 2006 roku.            Święto  ma na celu  zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Ponadto ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy.  Dzięki  ich zaangażowaniu oraz  włożony trud w zapewnieniu  dzieciom spokojnego dzieciństwa wielu młodych ludzi odzyskało poczucie wartości , bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego  szczęścia.

Grupa wsparcia w maju 2018r.

Spotkanie w ramach grupy wsparcia odbędzie się 24 maja 2018r. o godz.15.15 ( dla dzieci w wieku 6-11 lat i dla rodziców zastępczych).

Do góry