Jesteś tutaj:

Monitoring działań dot. praw osob z niepełnosprawnościami

W związku z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w projekcie Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zamieszczamy informacje związane tematycznie z realizowaną inicjatywą.

Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej

W dniach 19.11- 23.11.18 r. trwa Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej .

 Od poniedziałku do piątku (19-23 listopada) w ramach ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej organizowany jest “Czarny tydzień w pomocy społecznej”. Protestujący domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Postulują również, aby dodatek terenowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej zależał od przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 21.11.2018 r. -czyli  Dnia Pracownika Socjalnego przyłącza się i solidaryzuje z pracownikami socjalnymi w całej Polsce. Uczestnicy protestu są tego dnia ubrani na czarno.

Informacja o wyborze wykonawcy dot. zakupu 20 laptopów

Kościan, dnia 01.08.2018  r.

Nr sprawy PCPR 306/2/1/18                       

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA 20 LAPTOPÓW WG SPECYFIKACJI

                                                          

Do góry