PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie prowadzi nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem programu  jest:

a) powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

b) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

c) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

d) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

e) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

f) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

g) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych;

h) edukowanie o alternatywnych względem przemocy sposobach komunikowania swoich potrzeb względem rodziny.

Planowany termin realizacji programu :  sierpień- listopad 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie przez klienta kontraktu, który ustala zasady uczestnictwa w programie i jego ukończenia. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Rekrutacja do uczestnictwa w Programie Korekcyjno- Edukacyjnym prowadzona jest do końca lipca 2022r. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  , Gostyńska 38, 64-000 Kościan a także droga elektroniczną na adres [email protected]

Osoba do kontaktu: Alicja Dudarska – tel.65 512 73 28