Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie prowadzi nabór kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, pogotowia rodzinnego, rodziny niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka. Wszystkie osoby pragnące pomóc dzieciom potrzebującym opieki i wsparcia zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gostyńska 38 lub kontakt telefoniczny (65)5110166 adres @ [email protected]