Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w sprawie ustalenia w roku 2021 zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie