Informujemy , że od 1 stycznia 2021 r wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

pcprkoscian-zlozenie-wniosku-przez-system-sow .