Jesteś tutaj:

UWAGA !!! – “Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2020r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2020r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Zarządzenia dot. dofinansowania ze środków PFRON

Z dniem 20 lutego 2020r. wprowadza się zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie:

 • zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020,
 • zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu pilotażowego programu “Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 • “Kryzysownik” – informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc” przekazuje informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.

  “Kryzysownik” ma być drogowskazem, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

  Zajęcia klubowe w WTZ

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż w 2020r. kontynuuje realizację programu
  “Zajęcia klubowe w WTZ”,finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
  W 2020r. na realizację zajęć w ramach programu samorząd powiatowy otrzymał środki PFRON w wysokości: 70 200,00 zł.
  Celem programu “Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
  i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
  zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
  W ramach przedmiotowego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych.
  Pomoc finansowa udzielana jest przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.
  Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu “Zajęcia klubowe WTZ”
  dla zajęć klubowych, które odbywać się będą:
  1) od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
  należy złożyć w terminie: 01.05.2020r. – 31.05.2020r.
  2) od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć w terminie: 01.10.2020r. – 31.10.2020r.
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

  Program “Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II 2020r.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż w 2020r. będzie można składać
  wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” (Moduł I  i Moduł II).
  Do czego serdecznie zachęcamy.
  Będzie to można zrobić nie wychodząc z domu.
  Żeby móc wysłać wniosek elektronicznie trzeba posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i zarejestrować się do bezpłatnego Systemu
  Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON https://sow.pfron.org.pl

  Do góry