Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Samorząd Powiatu Kościańskiego,  działając na podstawie: art.19 pkt.  1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.)   przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu o wypełnienie ankiet:

  1. „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
  2. „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu Kościańskiego oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy przekazać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, do dnia 24 lipca 2020r.

 

Ankiety:

  1. Ankieta Problemy w opinii mieszkańców
  2. Ankieta-Równość szans