Zarządzenia dot. dofinansowania ze środków PFRON

Z dniem 20 lutego 2020r. wprowadza się zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie:

  1. zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020,
  2. zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu pilotażowego programu “Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

 

Do pobrania:

zarządzenie nr 4/2020r.

Zarządzenie nr 7/2020