Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż w 2020r. kontynuuje realizację programu
“Zajęcia klubowe w WTZ”,finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W 2020r. na realizację zajęć w ramach programu samorząd powiatowy otrzymał środki PFRON w wysokości: 70 200,00 zł.
Celem programu “Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
W ramach przedmiotowego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych.
Pomoc finansowa udzielana jest przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.
Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu “Zajęcia klubowe WTZ”
dla zajęć klubowych, które odbywać się będą:
1) od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
należy złożyć w terminie: 01.05.2020r. – 31.05.2020r.
2) od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć w terminie: 01.10.2020r. – 31.10.2020r.
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Wniosek do pobrania:Wniosek zajęcia klubowe WTZ