Projekt “Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

W załączeniu dodatkowe informacje

Pismo s.1

Pismo s.2