Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie kontynuuje w 2019r. realizację programu “Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu “Zajęcia klubowe WTZ” dla zajęć klubowych, które odbywać się będą od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 31 stycznia 2021 r. prosimy złożyć w siedzibie naszej jednostki, mieszczącej się w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 38 w nieprzekraczalnym terminie do: 31 października 2019r.

 

 

Sprawozdanie

Regulamin programu

Wniosek