Spotkanie nt. handlu ludźmi

 

Dnia 11 września 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie odbyło się spotkanie dot. handlu ludźmi. Odbyło się ono przy okazji prezentacji w naszej siedzibie wystawy pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”. Wystawa ta dojechała do nas z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dzięki uprzejmości Wydziału Polityki Społecznej. Uczestniczyli w nim policjanci z Komendy Policji Powiatowej w Kościanie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pieczy zastępczej.

Spotkanie otwarła Dyrektor PCPR w Kościanie Małgorzata Przybyła, która w krótkich słowach opowiedziała historie wystawy, skąd ona do nas przyjechała i czego dotyczy. Następnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie aspirant Izabela Czerwińska i aspirant sztabowy Radosław Nowak omówili zagadnienia  związane z handlem ludźmi, podając przykłady przestępstw naruszających godność i prawa człowieka. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna.  Obecni otrzymali broszury dotyczące omawianego tematu, które otrzymaliśmy z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Spotkanie zakończyła otwarta dyskusja na temat wystawy.