Zaproszenie na bezpłatną konferencję Społeczne dylematy współczesnego seniora 10 września 2019 w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej przez Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu
pt.: „Społeczne dylematy współczesnego seniora”.

Konferencja skierowana jest do seniorów oraz przedstawicieli placówek, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Termin: 10 września 2019 r. w godz. 10:00-14:00 (rejestracja od godz. 9.30).  
Miejsce: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, Sala Wielka nr 2200 (II piętro)
Zapisy: do 3 września 2019 r. na adres e-mail: [email protected]
W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwiska i imienia uczestnika/ów oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

O wpisaniu na listę uczestników, będziemy informować indywidualnie zwrotnym e-mailem.
W załączeniu plakat wydarzenia. Zwracamy się z prośbą o wydrukowanie i udostępnienie go na tablicy informacyjnej w Państwa Instytucji.

ZAGADNIENIA, które zostaną omówione podczas konferencji:

Towarzysząc seniorowi w codzienności – o potrzebach, emocjach i obawach osób starszych

Agnieszka Kaluga, psycholog, wieloletnia wolontariuszka Hospicjum Pallium

 

PFRON dla seniora z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prawo Pacjenta-Seniora do wybranych usług zdrowotnych
dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM, kierownik Katedry Prawa Medycznego,
Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Przykład lokalnego miejsca z ofertą dla seniorów
Pałac w Jankowicach

Problem alkoholowy w domach pomocy społecznej i jego wpływ na funkcjonowanie placówki
Grzegorz Grygiel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

 

Oszustwa finansowe z perspektywy pracownika banku. Prawdziwe zdarzenia.
Michał Krzywda, Dariusz Brożyna, PKO Bank Polski, Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu

 

Projekt Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki
Monika Szelągiewicz, dyrektor ds. senioralnych Stowarzyszenia Medycyna Polska

 

Obowiązek alimentacyjny wobec seniorów. Problematyka spadków.
Wojciech Mroczkowski, Zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych

Strategia przeciwdziałania przemocy wobec seniorów jako element polityki równego traktowania
Maria Krupecka, Radca Wojewody, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

Senior – gościem Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

ORGANIZATORZY:

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

PARTNERZY:

  • Sąd Okręgowy w Poznaniu
  • PKO Bank Polski

 

Załączniki:

Plakat-Konferencja 10.09.2019.Społeczne dylematy współczesnego seniora

Zagadnienia-konferencja senioralna-10.09.2019