“Aktywny samorząd” – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 “Aktywny samorząd”.

Wnioski z Obszaru C Zadanie 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przyjmuje w terminie do 30.09.2019r.

 

C1 dorosły

C1 dziecko