SOW – System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje,  iż w  związku z przystąpieniem przez Powiat Kościański do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –   wnioski w zakresie Aktywnego Samorządu  Moduł II  –   pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  w wersji elektronicznej.

System SOW jest to nowoczesna platforma elektroniczna,  za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć  wniosek o dofinansowanie ze środków  PFRON, w razie potrzeby poprawić wniosek, korespondować z Realizatorem, podpisać umowę i rozliczyć przyznane dofinansowanie – wszystkie  te czynności będą realizowane drogą elektroniczną.

Dostęp do systemu SOW  jest bezpłatny .

Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania przez Wnioskodawcę  narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienie przez profil zaufany ePUAP  lub  kwalifikowalnego  podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Informujemy, iż wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – semestr zimowy   przyjmowane będą w terminie od 2.09-10.10.2019 r.