Prace Konkursowe pt,, Wielkanocne Jajo” wykonane przez dzieci z rodzin zastępczych.

   Dnia 18 kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie rozstrzygnęło konkurs na ,, Wielkanocne jajo”. Udział w konkursie wzięło 35 dzieci z rodzin zastępczych, w czterech kategoriach wiekowych. Ze względu na niemożność wyboru kilku wyróżnionych prac, komisja podjęła decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.