REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA JAJO WIELKANOCNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA

JAJO WIELKANOCNE

 

 1. ORGANIZATOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

 

 1. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • Powrót do tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych;
 • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy;

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z rodzin zastępczych. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pisanki wielkanocnej – z wydmuszki lub jajko ze styropianu.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: , sznurek, papier, różnego rodzaju ziarna, bibuła, krepa, cekiny, farby itp.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Dzieci w wieku 3-5 LAT
 • Dzieci w wieku 6-9 lat
 • Dzieci w wieku 10-14 lat
 • Młodzież powyżej 15 roku życia

Do pracy powinna być dołączona osobna informacja z imieniem, nazwiskiem i wiekiem dzieckiem.

Zakończenie przyjmowania prac do 15.04.2019r. do godz. 14 w siedzibie PCPR w Kościanie

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu -18.04.2019r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestników (a w przypadku uczestników niepełnoletnich, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych, upublicznianie wizerunku uczestników, ich prac oraz wyników z podaniem imion i nazwisk na stronach organizatora.

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.