Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków PFRON w roku 2019

Zarządzenie 2019