Monitoring działań dot. praw osob z niepełnosprawnościami

W związku z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w projekcie Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zamieszczamy informacje związane tematycznie z realizowaną inicjatywą.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności i skierowało go do wstępnych konsultacji w szczególności ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze.

Uwagi można zgłaszać do 19 grudnia 2018 r. Projekt ustawy dostępny do pobrania na stronie:

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/

http://swbf.org.pl/8-artykuly/52-ruszaja-konsultacje-ustawy-o-dostepnosci