Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej

W dniach 19.11- 23.11.18 r. trwa Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej .

 Od poniedziałku do piątku (19-23 listopada) w ramach ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej organizowany jest “Czarny tydzień w pomocy społecznej”. Protestujący domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Postulują również, aby dodatek terenowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej zależał od przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 21.11.2018 r. -czyli  Dnia Pracownika Socjalnego przyłącza się i solidaryzuje z pracownikami socjalnymi w całej Polsce. Uczestnicy protestu są tego dnia ubrani na czarno.