PROGRAM “ABSOLWENT”

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , że w dniu 21 maja 2018 roku został         ogłoszony konkurs w ramach pilotażowego programu,,ABSOLWENT”.                                                     Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:   termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku- 20 lipca 2018 roku; wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe ( posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;                                                                                                            celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;                                                  łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 na jednego beneficjenta ostatecznego. 

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o bezpośredni kontakt z oddziałem PFRON w Poznaniu.

www.pfron.org.pl

Magdalena Seifert

Ul. Lindego 6    

 60-573 Poznań

 

Ulotka informacyjna