Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dot. zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków PFRON w roku 2018

zarządzenie PFRON