Informacje ogólne


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.).

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 lub na stronie internetowej www.pcprkoscian.pl

Wnioski należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 lub w systemie SOW.

BiP

BIP
Image