EFS szansą dla mnie!EFS szansą dla mnie!”

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

Piorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

W roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  realizuje  projekt  „EFS szansą dla mnie!”  w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Projekt jest skierowany do czterech  grup docelowych:

1) osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i pracujących;

2) rodzin zastępczych oraz osób z ich otoczenia,

3) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek,

4) klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościnie

W ramach w/w projektu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie – Doradca do spraw osób niepełnosprawnych udziela informacji o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 lub pod numerem telefonu (0-65) 511-01-66 lub (0-65) 512-02-17.

BiP

BIP
Image