Kalendarz

« Marzec 2017 »
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Niedz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

+Aktualności

 

 

loga EFS

                        

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w dniu 31.01.2017 r. godz.13.00 września 2016 roku   odbędzie się spotkanie na temat

,, Pomimo wszystko, kocham swoje dziecko”

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłodzenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastepczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczególowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełnane na bieżąco.

1) 28.02.17 godz 12.00,  ,, Jak Budować pozytywne relacje  z dzieckiem”

2) 31.03.17 godz 12.00, ,,Mądre wychowanie”

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Kościan, 26.01.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia przewidzianych w roku 2017

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia; Dostawa/ Usługa/ Robota budowlana Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia                        (kwota brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Usługa zorganizowania warsztatów              (zamawiający planuje przeprowadzenie jednego postępowania z dopuszczeniem możliwości składania  ofert częściowych, wg poniższego podziału): Usługa Przetarg nieograniczony 224 100,00
a) warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 40 dzieci z rodzin zastępczych – „Umiejętność radzenia sobie z emocjami związanymi z przebywaniem w rodzinie zastępczej” 64 800,00 I/II kwartał
b) Warsztaty wyjazdowe 5-dniowe dla 9 rodzin zastępczych zawodowych + 6 osób z otoczenia + 32 dzieci z rodzin zastępczych 70 200,00 I/II kwartał
c) Warsztaty stacjonarne 5-dniowe dla 10 osób z rodzin zastępczych „Jak rozumieć nastolatka” 3 300,00 I/II kwartał
d) Warsztaty stacjonarne 5-dniowe dla 10 osób z rodzin zastępczych  „Budowanie relacji między rodzina zastępczą a rodziną biologiczną” 3 300,00 I/II kwartał
e) Warsztaty stacjonarne dla 10 osób z  rodzin zastępczych „Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko” 3 300,00 I/II kwartał
f) Warsztaty 7-dniowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych + 20 opiekunów, 2 trenerów, 2 pracowników PCPR 79 200,00 I/II kwartał

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

         Szanowni Państwo !

 

            Z  przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” Niebieska Linia” rozszerzyło 

 swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu- aktualny numer to        800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie ,, Niebieska Linia”na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (PARPA) Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz E-MAILOWO.

oferujemy pomoc psychologiczną,prawną osobom  doznającym przemocy i I świadkom przemocy w rodzinie . pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim i migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencji wobec osób skazanych z użyciem przemocy i/lub groźby wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy konsultacje dla specjalistów- osób które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie. Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy. 

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

życzenia

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

loga EFS

 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/2016                                                                                                 Kościan , dnia 25 listopada 2016 r.

 

 

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 NA USŁUGI SPOŁECZNE  DOTYCZĄCE ZADANIA PN.:

 

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa -  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: pcprkoscian@wp.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kościańskiego w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w dniu 07.11.2016 r.

 

Zamówienie podzielone zostało na cztery części:

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego przedstawili dla:

 

Części 1

Marta Szkodzińska-Langner

Os. Piastowskie 66/9, 64-000 Kościan

 

Części 2

Karolina Trawińska

Stary Lubosz, ul. Kościańska 26, 64-000 Kościan

 

Części 3

Mirosława Hertmanowska

Ul. Surzyńskiego 23, 64-000 Kościan

 

Części 4

Jagoda Bzowy

Ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem

 

Z wyżej wymienionymi Wykonawcami zostały popisane umowy na poszczególne części zamówienia.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

loga EFS

 

 

Numer sprawy            PCPR 306/4/16                                                                                                   Kościan , dnia 07 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Niniejsze zamówienie przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą zawartą w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.1020)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

Tel. 65 511 01 66,  fax 65 512 02 17, mail: pcprkoscian@wp.pl

 

 1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie 3 asystentów osobistych  osób niepełnosprawnych oraz psychologa -  Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);

CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg poniższego podziału:

 

Część 1

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

 Część 2

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 10 osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Asystent obejmie opieką 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób przez okres 10 miesięcy oraz kolejne 5 osób przez okres 10 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 100 godz. wsparcia asystenta w okresie 10 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wsparcie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych m.in. do lekarza, punktów usługowych, spędzanie wolnego czasu, pomoc w innych potrzebach zgłoszoną przez osobę niepełnosprawną wynikającą z innych potrzeb,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług asystenckich.

 

Część 3

Zatrudnienie 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 dwóch osób niepełnosprawnych, którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Asystent obejmie opieką 2 osoby niepełnosprawne przez okres 20 miesięcy.  Średnie miesięczne zaangażowanie czasowe asystenta osoby niepełnosprawnej to 30 godzin miesięcznie dla każdej osoby. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 600 godz. wsparcia asystenta w okresie 20 miesięcy.

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan.

Zakres czynności asystenta osobistego:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takich czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego,
 • pomoc w uzyskaniu większej samodzielności poprzez pobudzenie aktywności i mobilizowanie do większej samodzielności życiowej osoby niepełnosprawnej,
 • dążenie do usunięcia barier społecznych i psychologicznych (pomoc w likwidowaniu barier interpersonalnych, w komunikacji zewnętrznej, zachęcaniu do kontaktów z otoczeniem),
 • pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,

  

Wymagania dotyczące AOON:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność min 4 dni w miesiącu w godz. od 8.00 do 15.00

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru AOON:

1)      cena         60 %

 punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie: ( 1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.)

 • 10 miesięcy – 10 pkt.
 • 11 miesięcy – 11 pkt.
 • 12 miesięcy – 12 pkt.
 • …….
 • 20 miesięcy – 20 pkt.
 • 21 miesięcy – 21 pkt.
 • 22 miesiące – 22 pkt.
 • …….
 • 30 miesięcy – 30 pkt.

Minimalne dopuszczalne doświadczenie to 10 miesięcy, jeżeli wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

 

3)      ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 pkt.

 

Część 4

Zatrudnienie  psychologa dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparciem objętych będzie min 65 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych oraz 10 osób niepełnosprawnych wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 600 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (30 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie powiatu (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym rodzin zastępczych i dzieci u nich przebywających,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie,
 • dokumentowanie usług  w formie dziennika usług psychologa.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
 • praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Wsparciem objętych będzie 39 osób, w tym osoby dorosłe i dzieci oraz osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnością wg  potrzeb.

Łącznie udzielonych zostanie 240 godzin wsparcia psychologicznego w okresie 20 miesięcy (12 godzin na miesiąc)

W cenie za 1godz. musi być uwzględniony dojazd do uczestników projektu na terenie Gminy Kościan (do rodziny lub osoby niepełnosprawnej).

Zakres czynności psychologa:

 • diagnoza i terapia w środowisku rodzinnym uczestników projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych u osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług w formie dziennika usług asystenckich,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i GOPS w Kościanie.

Wymagania:

 • prawo jazdy oraz własny pojazd,
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych,
 • praca terapeutyczna z rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy,
 • doświadczenie w pracy psychologa – min 3 lata,
 • ukończone studia psychologiczne.

 

Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru psychologa:

1)      cena         60 %

 

punkty w kryterium ceny zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena = (Cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty) x 100 x60%

2)      doświadczenie zawodowe        30 %

praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi i osobami niepełnosprawnymi – min. 8 miesięcy    

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

8   miesięcy doświadczenia  – 5 pkt.

12 miesięcy doświadczenia – 10 pkt.

16 miesięcy doświadczenia – 20 pkt.

20 miesięcy doświadczenia – 30 pkt.

 

3)      Wykształcenie    10 % 

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny lub w trakcie ostatniego roku trwania

 

punkty w kryterium doświadczenia zostaną przyznane zgodnie z poniższa zasadą:

w trakcie ostatniego roku trwania  kursu terapeutycznego        5 pkt.

ukończony 4 letni kurs terapeutyczny                                       10 pkt.

 

 Przewidywana forma zatrudnienia dla wszystkich części zamówienia: umowa zlecenie.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi.

 

 1. 2.     Czas realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:
 • od listopada 2016r.  do czerwca 2018 r. ( 20 miesięcy) 
 1. 3.     Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty dla wszystkich części:
  1. 1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część postępowania.
  2. 2.      Oferta musi zawierać (wymagane  dokumenty):

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (dla części 1-3):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym asystenta oraz zobowiązanie do sporządzenia przez asystenta protokołu wykonania zadań– zał. nr 2;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zaświadczenie lub pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 

 Usługa psychologa (dla części 4):

 • Formularz ofertowy – zał. nr 1;
 • Dokument potwierdzający doświadczenie wykonawcy (np. referencje);
 • Kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu terapeutycznego lub zaświadczenie o odbywaniu ostatniego roku 4 letniego kursu terapeutycznego;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
 • Oświadczenie wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym psychologa oraz zobowiązanie do sporządzenia przez psychologa protokołu wykonania zadań  – zał. nr 2;

 

 1. 3.      Oferta musi być złożona w nienaruszonym stanie w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru:

Oferta dot. postępowania „Zatrudnienie asystentów i psychologa – PCPR i GOPS Kościan”

Dotyczy części nr ………  ,  nie otwierać przed 15 listopada 2016 r.,  godz. 14.00

 

Na kopercie wykonawca poda swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres

 

 1. 4.      Termin składania ofert:

15 listopad 2016 r. do godz14.00

 

 1. 5.      Miejsce składania ofert :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

sekretariat

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Oświadczenie
 3.  Projekt umowy
 4. Wzór dziennika aktywności działań
 5. Wzór dziennika aktywności działań psycholog
 6. Oświadczenie ZUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loga EFS

 

 

 

Projekt ,,Tęcza”

 

Na sesji w dniu 19 października 2016r. zatwierdzono projekt „Tęcza” opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt przygotowało Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z partnerami Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Śmiglu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną KOSS.

Będzie on realizowany na terenie powiatu Kościańskiego przez 24 miesiące od 1.09.2016r. do 31.08.2018r. Skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach tego projektu podejmowane będą działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych . Szacuje się, że w projekcie weźmie udział 256 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.839.490,74 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.747.516,20 zł, natomiast wkład własny wyniesie 91.974,54zł.

  Międzynarodowy Tydzień   Mediacji

 

W dniu 18.10.2016 r. w godzinach 12.00-15.00  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza na Otwarty Dzień Mediacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kościana  i powiatu na spotkania z mediatorem.

W tym dniu można skorzystać z :

 •     konsultacji

 •     rozmowy o  konflikcie

 •     umówić się na spotkanie dotyczące rozwiązywania sporu stron.

Spotkania odbędą się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 , 64-000 Kościan 655110-166.

Szczegółowe informacje na temat dnia mediacji można znaleźć pod nastepującym adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2016-rok/news,8564,miedzynarodowy-dzien-mediacji-2016-oraz-tydzien.html 

 

 

 

Grupa Wsparcia Rodziców Biologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że od 23 września 2016 roku odbywać się będą  spotkania grupy wsparca dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej.

Celem grupy wsparcia jest :

: wzajemne wspieranie się rodziców biologicznych,

: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

: podtrzymanie kontaktu dzieci z rodzinami pochodzenia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłodzenie chęci udziału w spotkaniach koordynatorowi rodzinnej pieczy zastepczej lub pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Szczególowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (65)5110166, 669250002

Terminy kolejnych spotkań i tematyka będą uzupełnane na bieżąco.

1) 23.09.2016  godz.11.00 ,, Spotkanie Organizacyjne Grupy Wsparcia Rodziców Biologicznych”.

2) 28.10.2016 godz.12.30 ,, Jak byc mądrym i dobrym rodzicem „.

INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, że w siedzibie  naszego Centrum przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie można uzyskać informacje obejmujące następujące formy wsparcia:

 • Poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci, oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wg potrzeb,

 • Pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego w ramach zespołu wsparcia (każda środa od 15.00-17.00, po uprzednim umówieniu).

Osoby potrzebujące pomocy w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 655110166) lub bezpośrednio u koordynatora pieczy zastępczej.

                         

                            madzia strona

 

    ,,KONKURS  PLASTYCZNY”

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ POWIAT KOŚCIAŃSKI OCZAMI DZIECKA”

 

 1. Cele konkursu:
  1. Przedstawienie najciekawszych obiektów turystycznych, historycznych z terenu powiatu kościańskiego.
  2. Popularyzacja twórczości własnej związanej z powiatem.
  3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych i rozwijanie umiejętności plastycznych.
  4. Wyłonienie prac, które zilustrują kalendarz Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

 

 1. Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Kościanie – Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu.

 

III.   Kategorie konkursowe:

Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A4 przy użyciu kredek, pisaka, farb.

 

IV.     Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- klasy I – III szkoły podstawowej,

- klasy IV – VI szkoły podstawowej,

 1. Nadesłane na konkurs prace winny być własnością autorów.
  1. Praca winna być opatrzona następującymi danymi:

- imię i nazwisko autora

- klasa

- nazwa szkoły

- imię i nazwisko opiekuna

 1. Prace będą przyjmowane wyłącznie z załączonym wykazem autorów prac.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: Starosta Kościański Bernard Turski, Katarzyna Mierzejewska – Mocek, inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Hanna Grabus – Kierownik Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu.
 3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii, sześć najlepszych prac, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, ich praca zostanie umieszczona w kalendarzu powiatu kościańskiego na rok 2017 wraz z zdjęciem autora pracy.
 4. Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematyką, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka.
  1. Prace należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Kościuszki 22, pokój 117 w terminie do 29 września 2016 roku.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Kościuszki 22.
  3. Autorzy nagrodzonych prac, za pośrednictwem szkoły zostaną powiadomieni o terminie i miejscu podsumowania konkursu oraz o wręczeniu nagród.
  4. Prace będzie można odbierać po podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul. Kościuszki 22 do 28 października 2016 roku.
  5. Prace nieodebrane do 28 października 2016 roku zostaną zniszczone.
  6. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512 08 25 wew. 32 lub wew. 28.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

 


 

 

 

do pliku

 

__________________________________________________________

Uwaga !!!

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie we współpracy Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Kościanie organizuje spotkanie warsztatowe dla rodziców zastępczych, na które chcielibyśmy Państwa zaprosić.

       Spotkanie odbędzie się w siedzibie PCPR, ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan, w dniu 30.06.2016 r. od godz. 9.00 do 14.30.

       Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Mądre Wychowanie”. Tematem przewodnim warsztatu jest konflikt rodzic – dziecko. Będzie można nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów, ale również, jeśli będziecie mieli Państwo gotowość,  podzielić się własnymi doświadczeniami oraz poszukiwać rozwiązań własnych dylematów związanych z pełnieniem niełatwej funkcji rodziców zastępczych.

       Gościem prowadzącym spotkanie jest Jolanta Graczyk – Ögdem: przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, terapeutka, mediatorka, superwizor mediacji, biegła sądowa, nauczycielka akademicka. Współprowadzącą zajęcia jest Joanna Marciniak, pracująca w PCPR jako koordynator rodzin zastępczych.

       W sprawie informacji dot. warsztatu i zapisów prosimy kontaktować się ze swoimi koordynatorami do dnia 10.06.2016 r. 

 

 

 

                                                                                  „Spotkajmy się”

 

          Informujemy,  że w dniu 13 maja 2016 roku odbył się festyn z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie. Festyn został  zorganizowany  po raz piętnasty  na  placu  Kościańskiego Ośrodka Kultury.  Spotykali się tam  uczestnicy warsztatów terapeutycznych, podopieczni placówek pomocowych oraz wielu mieszkańców powiatu kościańskiego . Dzień Godności to także tradycyjnie już odbywający się kiermasz rękodzieła uczestników imprezy. 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż powiat kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak, jak w ubiegłym roku program „Aktywny samorząd” będzie składał się z dwóch modułów (I i II).

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B,

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i        oprogramowania,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.  dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Termin składania wniosków:

Dla modułu I –  od 14 marca do dnia 30 sierpnia 2016r.

Dla modułu IIod 14 marca do dnia 30 marca 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

- od dnia 1 września do dnia 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.pcprkoscian.pl i www.pfron.org.pl oraz do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kościanie – ul. Gostyńska 38 lub pod numerem tel. 65-511-01-66, 512-02-17.

2_wniosek ON podopieczny- Obszar C zad 2

2_wniosek ON podopieczny obszar B zad 1

2_wniosek ON podopieczny obszar B zad 2

2_wniosek ON podopieczny obaszar A zad 1

1_wniosek-ON-pelnoletnia-student-II4 (3)

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 4

1_wniosek ON pelnoletnia- obszar D zad. 1

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 3

1_wniosek ON pelnoletnia obszar C zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia obszar A zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia- obszar A zad 1

1_wniosek ON pelnoletnia obszar B zad 2

1_wniosek ON pelnoletnia obszar B zad 1

 

 —————————————————-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, że w wyniku naboru partnera do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014/2020 Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 wyłoniono Spółdzielnię Socjalną „Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną”.

 

opublikowano 26.02.2016 r.

 

——————————

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

   Szanowni Państwo,

 

 W dniach 22-27 lutego 2016 r. w trakcie pełnionych dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skrzorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głownej Policji, Komendy Głównej Strazy Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem Sienkiewiczem- Głównym Specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodoweji Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości – nr telefonu (22)2390649; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na trwające ustalenia w sprawie m.in. dodatkowych lokalizacji proszę o bieżące śledzenie stron: ms@poznan.uw.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl

 W dniu 24.02.2016 ( wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się dużur  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

ZAPRASZAMY !!!

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kościańskiego udzielana jest w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jednym prowadzonym przez organizację pozarządową.

 Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim 

 

Numer punktu

 

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

1

  Urząd Gminy w Czempiniu ul. 24 Stycznia 25poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

adwokat

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniuul. Generała Chłapowskiego 28 środa od godz. 7.00 do godz. 11.00 piątek od godz. 7.00 do godz. 11.00

radca prawny

adwokat

 

2

 Centrum Kultury w Śmiglu ul. Kościuszki 20  poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

radca prawny

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniuul. Generała Chłapowskiego 28 wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00 czwartek od godz. 7.00 do godz. 11.00

radca prawny

adwokat

 

 

3

 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Ligota 28c/1, 56-200 Góra

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

adwokat

aplikant radcowski

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: ·której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, ·która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, ·która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego po przedłożeniu zaświadczenia, ·która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego, ·która nie ukończyła 26 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, ·która ukończyła 65 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, ·która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: · poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, · wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, · udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, ·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym. Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

Ooszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

o otwartym naborze partnera

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kościanie w  oparciu  o  art. 33.1 ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz.U.z2014 roku poz. 1146 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór na Partnera

spośród podmiotów określonych w art.3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz 1118 z późn. zm.)  do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu poza konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego   w  ramach  WRPO  2014-2020,    Działania  7.2  Usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania7 .2.1 Usługi społeczne projekty poza konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Do pobrania: Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Formularz w wersji edytowalnej opublikowano 25.01.2016 r.

Obraz (9)

———————————————–

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć

zupełną pewność, że są kochane przez tych,

którzy mówią, że je kochają.

Michel Quois

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa  z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej.  W bieżącym roku pracownicy naszego Centrum opracowali program szkolenia  „Druga szansa”  dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej , niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który w czerwcu 2015r. został zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym uzyskaliśmy uprawnienia szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Obecnie na teranie powiatu kościańskiego funkcjonują  73 rodziny, w których przebywa 119 dzieci. Jesteśmy  świadomi, że pełnienie tej ważnej misji  niesie zarówno wiele trosk i problemów,  jak również  radości i satysfakcji. Wszystkie dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości. Najlepszym dla nich miejscem jest dom rodzinny.  Jednak z różnych powodów  zdarza się,  że  niektóre dzieci nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym . Wówczas opiekę nad nimi przejmują rodziny zastępcze. Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom,   które chciałyby  odnaleźć utracony spokój  oraz  nowy  dom  zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66,   65 512 02 17, 669250 002. Termin zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze upływa 30 sierpnia 2015r. Przewidywany termin szkolenia:  wrzesień –listopad 1015.

——————————————————

W związku z akcją charytatywną zainicjowaną przez Kościański Ośrodek Kultury i prowadzoną podczas Dni Kościana w dniach 5-7 maja 2015r. PCPR w Kościanie umieszcza list naszego podopiecznego.

krystian zielinski

————————————————————-

Konkurs „Wolontariat na medal 2014!”

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wolontariat na medal 2014!” na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną na rzecz lokalnej społeczności. Co to będzie za inicjatywa? To zależy od inwencji zgłaszających. Jedynym warunkiem jest, aby w jej organizację byli zaangażowani dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody.

 

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

 • „Wolontariusz junior” – zgłoszone mogą zostać działania wolontarystyczne podejmowane przy współpracy dzieci i młodzieży w okresie od 1.01 do 25.11 br.
 • „Wolontariusz senior” – zgłoszone mogą zostać działania wolontarystyczne podejmowane przy współpracy dorosłych i seniorów w okresie od 1.01 do 25.11 br.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • tytuł „Wolontariat na medal 2014!”,
 • promocja inicjatyw i organizatorów,
 • wsparcie merytoryczne ekspertów Regionalnego Ośrodka EFS,
 • zestaw publikacji tematycznych,
 • kosze słodyczy, pendrive’y, kubki, koszulki, torba lniana, ołówki, temperówki.

Do udziału w Konkursie zapraszamy grupy inicjatywne, składające się z przedstawicieli instytucji (np. Urząd Gminy, Szkoła, Dom Kultury), organizacje pozarządowe (lokalne fundacje i stowarzyszenia) oraz mieszkańców z powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, leszczyńskiego, m. Leszna, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do dnia 28 listopada br.

——————————————————————

W dniu 24.10.2014 r. o godzinie 19.00 w Klubie „Kuźnia” w Kościanie odbędzie się koncert charytatywny dla Krystiana Zielińskiego. Serdecznie zapraszamy.

——————————————————————

DNI   BEZPŁATNYCH  PORAD  PRAWNYCH

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu w ramach akcji „Niebieski Parasol” zaprasza na dni bezpłatnych porad prawnych w dniu 23 września 2014 r. w godzinach od 930do 1700 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 Radcy prawni odpowiedzą na pytania dotyczące różnych dziedzin  prawa.

logo radcy prawni

Skorzystaj. Bądź mądry przed szkodą.

 ——————————————————————

W dniu 24 czerwca w ośrodku „Wodnik” w Nowym Dębcu odbędzie się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączonego z piknikiem. Impreza rozpoczyna się od godziny 15.30 i potrwa do 19.30. Zostało zaplanowanych wiele atrakcji dla dzieci i osób dorosłych – między innymi : dmuchany zamek, malowanie twarzy, ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy, różnego rodzaju zabawy.

——————————————————————

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dniu 27.06 na boisku szkolnym i Hali ZS 4 w Kościanie odbędzie się festyn charytatywny na rzecz naszego podopiecznego Krystiana Zielińskiego.